Avelston

                               

                                 Glödisa

                                     06

               e:Glöding u:Li skanska ue:Listjärn

           

                      ägare:Johansson Patrick & Madelene

       

                              Alina B.F

                                    09

          e:Karlängs elden u:Risnäs finesse ue:Rigel Jo

           

               ägare:Johansson M, P & J, Jespersen A-L

Robert wilhelmsson


Tel: 070-3382349


Willo1@live.se


Laggarbov 361


805 91 Gävle